تماس با ما
Peter Bi

شماره تلفن : 0086 21 67877780

WhatsApp : +008615002176701

بیش از 2000 واحد کابینت برای استفاده از تست اسید نوکلئیک تحویل داده شده است

June 30, 2022

از زمان پایان قرنطینه شانگهای از ژوئن.01، بیش از 10 میلیون بار آزمایش اسید نوکلئیک هر روز انجام می‌شود.با توجه به تقاضای پررونق دستگاه تست اسید نوکلئیک در تمام این دوره ها، کارخانه داونرجی بیش از 2000 واحد کابینت تحویل داده بود که به اجرای سیاست دولت محلی آزمایش اسید نوکلئیک کمک می کند.

آخرین اخبار شرکت بیش از 2000 واحد کابینت برای استفاده از تست اسید نوکلئیک تحویل داده شده است  0

 

آخرین اخبار شرکت بیش از 2000 واحد کابینت برای استفاده از تست اسید نوکلئیک تحویل داده شده است  1