تماس با ما
Peter Bi

شماره تلفن : 0086 21 67877780

WhatsApp : +8615002176701

بازدید کاری از اپراتور معروف مخابراتی در جنوب آسیا

March 1, 2023

در پایان فوریه، کارکنان داونرجی از یکی از مشهورترین اپراتورهای مخابراتی در جنوب آسیا بازدید کردند که بیش از 400 میلیون نفر جمعیت را پوشش می دهد.

در اینجا برخی از توصیفات مشتریان آورده شده است:

DAWNERGY توانسته است از مهارت های خود در FTTX برای ارائه محصولات با کیفیت، زمان های بهبود یافته و قیمت های رقابتی به ما استفاده کند.ما DAWNERGY را قابل اعتماد، نوآور و مطمئن می دانیم که همیشه استانداردهای بالای ما را حفظ خواهد کرد.بنابراین ما تصمیم می گیریم به عنوان شریک استراتژیک بلندمدت خود با DAWNERGY قرارداد 3 ساله اعطا کنیم.

آخرین اخبار شرکت بازدید کاری از اپراتور معروف مخابراتی در جنوب آسیا  0